Mụn dừa (coco peat)

Mụn dừaMụn dừa thường đề cặp đến sản phẩm bụi dừa trong quá trình khai thác và chế biến vỏ trái dừa.

Mụn dừa có khả năng ngậm nước rất cao, chúng mịn và thường được đóng ép bánh cũng như làm viên ươm mầm.

Sợi xơ dừa (coco fiber)

Xơ dừa mảnh lớnXơ dừa là các mảnh sợi nhỏ, có kết cấu dai chắc và có liên kết với nhau thành các búi.

Xơ dừa thường được dùng như một phần của các loại đất trồng trộn sẵn, và đôi khi chúng được sử dụng đẻ làm thành các chậu trồng cây.

Mảnh vỏ dừa (coco chip)

Mảnh vỏ dừaMảnh vụn dừa thường là sản phẩm được chặt nhỏ ra từ vỏ dừa, chúng bao gồm tất cả các thành phần của vỏ trái dừa, gồm cả mụn và xơ dừa bên trong.

Mảnh vụn dừa thường được dùng để làm chất trộn giá thể, vừa làm chất phủ nền – tủ gốc cây.

Bài viết tham khảo