Phân trùn quế luôn là chất cải tạo đất và phân bón tốt nhất cho hầu hết mọi loại cây trồng.

Sử dụng phân trùn quế vừa giúp cải thiện độ phì nhiêu, tơi xốp cho đất, vừa bổ sung thêm chất dinh dưỡng năng lượng cho cây trồng. Đồng thời phân trùn quế rất sạch, an toàn cho người dùng và cây trồng.

Phân trùn quế cũng có chi phí cao hơn so với phân bò nhưng thường có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Hãy mua Phân trùn quế tại Shop Giá thể đất trồng cây.