Shop giá thể quận Tân Bình cung cấp Giá thể, đất trồng cây đa dạng gồm: Đất trồng rau; đất trồng hoa hồng – cây bụi – cây ngoại thất; đất trồng Monstera – kiểng lá – cây nội thất; giá thể xơ dừa; phân bò; phân trùn quế…