Viên đất nung, sỏi nhẹ thường được sử dụng làm giá thể trồng lan, trộn cùng các loại đất trồng khác giúp tăng cường khả năng thoáng khí – thoát nước và giữ ẩm, ngoài ra viên đất nung cũng được sử dụng phổ biến làm chất phủ nền, phủ mặt chậu trồng cây giúp chống sói mòn đất và giữ ẩm…