Đất trồng monstera cần thỏa mãn các điều kiện: Thông thoáng khí, thoát nước tốt – giữ ẩm tốt, độ pH phù hợp và đủ dinh dưỡng. Khi đó cây sẽ phát triển rất nhanh và luôn xanh tốt, không nhiễm bệnh.