Xơ dừa

Tưới nhỏ giọt cho bịch trồng cây giá thể xơ dừa

Tưới nhỏ giọt cho bịch giá thể xơ dừa

Giá thể xơ dừa trồng cây đã khẳng định được vị trí, vai trò trong nền nông nghiệp công nghệ cao, nền nông nghiệp không sử dụng đất.

Thực tế đã chứng minh, cây trồng phát triển tốt trên giá thể xơ dừa mà không cần đất.

Tuy nhiên một số đặc điểm của xơ dừa ảnh hưởng đến phương pháp tưới phù hợp cho chúng.

Đó chính là Xơ dừa thoát nước rất nhanh. Đặc bột số công thức sử dụng nhiều xơ dừa, nhiều mảnh dừa, khi đó giá thể vừa thông thoáng, vừa thoát nước nhanh nên cần phải bổ sung nước tưới liên tục.

Giải pháp tưới phổ biến nhất chính là Tưới nhỏ giọt trực tiếp lên bịch giá thể.

03 hình thức phổ biến bao gồm:

  1. Tưới bằng que cắm nhỏ giọt: Que nhỏ giọt cắm sâu trong bịch giá thể
  2. Tưới bằng đầu tưới nhỏ giọt đặt trên mặt giá thể
  3. Tưới bằng ống nhỏ giọt cuốn quanh gốc.

Dưới đây là một số hình ảnh để chúng ta cùng hình dung.

Trường hợp người dùng cần tư vấn về hệ thống tưới như trong hình, xin quý vị liên hệ với Nhà Bè Agri theo số 19002187.

Xin cảm ơn.

Tưới nhỏ giọt cho bầu ươm
Tưới nhỏ giọt cho bịch giá thể xơ dừa