Đất trồng tự nhiên là các loại đất có sẵn trong tự nhiên như đất vườn, đất ruộng, đất khai thác từ mỏ. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng đất trồng tự nhiên để làm vườn bạn cần lưu ý một số vấn đề như khử khuẩn và các loại sâu bệnh bằng các chế phẩm men vi sinh; bổ sung chất dinh dưỡng và độ phì của đất bằng các loại phân ủ; tăng cường độ tơi xốp thoát nước…